Kategorier
Bilskrot

Kan man lämna husvagnar till en bilskrot i Stockholm?

Om du vänder dig till en bilskrot i Stockholm kan de ta hand om husvagnar, släpvagnar och andra fordon på samma miljövänliga sätt som de gör med personbilar.

Bilskrotar hjälper till att hålla vår miljö fri från de farliga ämnen som finns i bilar och andra fordon. Olja, batterisyra, bränsle och annat som finns i motorer tas om hand och separeras på ett sätt så att de inte skadar människor, djur eller natur. All metall sorteras för återanvändning. Mycket av det som finns på ett fordon kan dessutom tas om hand och bli reservdelar.

Bilar som är sålda i Sverige kan man lämna till en bilskrot utan att behöva betala avgift. Husvagnar, släpkärror, lastbilar och andra fordon går också att lämna. För dessa fordon tar man ut en avgift. Det enda som krävs är att bilen är komplett vilket bland annat innebär att den måste ha alla hjul och att man har nyckel till bilen. För att lämna en bil till skrotning behöver man visa legitimation och registreringsbevisets del 2.

Det går att köpa reservdelar på en bilskrot

Om man letar reservdelar till sin bil är det oftast lönsamt att börja på en bilskrot. De bilar som kommer in kan vara av både äldre och nyare modeller. Ibland kommer krockskadade bilar av sen årsmodell. Det finns också de riktigt gamla bilarna där det annars är svårt att få tag på reservdelar. Genom att förse bilägare med begagnade reservdelar bidrar man till att spara på jordens naturresurser.

Det är gratis att lämna sin bil på en bilskrot i Stockholm men om den inte går att köra kan man få den hämtad mot en mindre avgift. Man kontaktar bilskroten så kommer de och hämtar med en biltransport. Om man inte kan vara där själv kan den bli hämtad genom ett ombud med fullmakt.