Välj en sida

Både säkerhetsaspekter och ekonomiska aspekter gör att du alltid bör hålla dina däck perfekt pumpade. Men vad ska ditt däcktryck vara?

Du vet att dina däck är den viktigaste delen av din bil, eftersom de är den enda fysiska kontaktpunkten mellan fordonet och vägbanan, och du vet att du måste hålla dem inom en viss gräns när det kommer till slitbanans djup (mönsterdjupet) men visst spelar det ingen roll om de inte är riktigt uppblåsta till rätt tryck som biltillverkarna ställer in, eller hur?

Fel. Däcktrycket är nästan lika viktigt för din säkerhet (och din plånbok) som däckens mönsterdjup, så läs vidare för att ta reda på hur du håller dina däck i toppskick genom att hålla dem ordentligt pumpade.

Varför är däcktrycket viktigt?

Lika mycket som hur mycket slitbana som finns kvar på dina däck, är trycket de arbetar med avgörande för deras totala effektivitet.

Om däcken har ett för högt däcktryck leder det till att däcken slits ojämnt eftersom deras kontaktyta begränsas till däckens mitt, detta leder i sin tur till svårigheter att kontroller fordonet i kurvor. Bilen kommer också att få mindre grepp och ökade stoppsträckor som ett resultat, vilket gör den mindre säker för dig själv och andra trafikanter.

På samma sätt är däck med ett för lågt tryck lika dåligt. I stället kommer det att leda till att däcket blir ”för platt” vilket ger en för stor kontaktyta och sliter ner däcken snabbare. Bilen kommer också därför att använda mer bränsle bara för att köra fram.

Underpumpade däck har också samma säkerhetspåverkan som överpumpade däck, såsom längre stoppsträcka, minskad dragkraft och även större chans för vattenplaning under våta förhållanden – detta beror på att de centrala slitbaneblocken inte har ordentlig kontakt med vägen, så ditt fordon kommer inte att skingra vatten.